The last resort Deus ex machina machine, 2014.
Kinetic installation, engine, steel, glass, brass, aluminium etc
200x60x60.


"Deus ex machina (Latijn: "god uit een machine") is een narratieve techniek die zijn oorsprong vindt in het klassieke Griekse en Romeinse theater. Hierbij is er sprake van een onverwachte of bovennatuurlijke ontknoping van een verhaal. Wanneer de plot van een verhaal, plotseling en niet logisch voortkomend uit wat eraan voorafging, door iets of iemand tot een einde wordt gebracht, spreekt men van een Deus ex machina Machine. Dit kan variëren van het ingrijpen van een goddelijk of bovennatuurlijk personage tot de introductie van een wapen met een superkracht.
Een schrijver loste een verhaallijn, die niet verder ontwikkeld kon worden, vaak op door een god ten tonele te voeren. De tekst van het goddelijk personage bood de schrijver de gelegenheid de eraan voorafgaande dramatische handeling binnen een bespiegelend en moralistisch kader te plaatsen en het verhaal op bovennatuurlijke wijze tot een goed of kwaad einde te brengen.

Wanneer de ideologieën van het rationele denken zijn komen te overvallen moeten deze plaatsmaken voor andere, het liefst reeds vertrouwde, systemen. Deze transitie moet bij voorkeur snel en onopgemerkt gaan. Zonder spatjes willen we rollen in een bekend bed, zacht genoeg om te kunnen blijven slapen.
Wat deze nieuwe vorm van heersen en verdelen zal worden zal grotendeels afhangen van de economische welvaart. Ter verduidelijking, hierbij de volgende rekensom.

Groeiende wanhoop + daling economie = stijging religie × hoop


Om zichzelf te kunnen redden van haar eigen geschiedenis zal het kapitalisme zich koste wat kost moeten blijven vernieuwen.
Een oplettende beschouwer zal merken dat bovenstaande rekensom oneindig lang kan zijn óf zich oneindig kan herhalen.
Terugkeer naar het primitivisme is een manier de stervende hoop te doen herrijzen.
Deus ex machina is een pleister.
Luie schrijfsels van ongeïnspireerde hand, een schrijver met een krappe deadline.
Deus ex machina trekt de lijn tussen nood en deugd, smaak en last.
Een wanhopig schrijver zoekt zijn laatste heil in absurde hoeken."


Text by Bram Derksen, A sick man's dream, 2014, foto's by Joost van Ophem, video shot & edited by Simon Claassen.