Verval/Decay, 2011.
Bronze, steel & Gold.


In Chronologische volgorde is de teloorgang van de drie grootste ideologieën te zien, welke rond dezelfde tijd zijn ontstaan en ontwikkeld. Enkel één staat nog overeind.

"We mogen allemaal een stukje van de geschiedenis meemaken. Onze beurt is voorbij. Wat er van ons overblijft zijn de gebouwen en beelden. Resten uit een tijd die ooit was, gevonden en samengevat tot drie vervallen heerschappijen. Zi die het terugvinden zien geen verschil tussen de drie.
Ze zijn alle vergaan.
Alles om ons heen vergaat, we zijn zelf geen uitzondering.
Onze neiging (of illusie) groots en onsterfelijk te willen zijn, zal altijd worden ingehaald door de tijd. Toch houden we de droom in stand, ongeacht de gevolgen.
We hebben tenslotte in deze droom geïnvesteerd.

We hebben getracht de ideale persoon te creëren en deze te propageren. word zoals wij, dan die je nog mee. De vooruitgang die we voor ogen hadden, zat niet in de oorlogen die we wilden winnen of de omzet die we daarmee konden maken.
we vergaten dat onze vooruitgang niet buiten onszelf te vinden was. We waren niet beter dan de ander.

Wellicht zullen onze pogingen nog eens een nieuw beeld brengen. tot dan staan we te roesten".
Bram Derksen, A sick man's dream, 2014.